Muon dieu khien tot lop hoc giao vien can lam gj??

Muon dieu khien tot lop hoc gv can lam j?
+ Biet thog ba’o 1cak sag ra. Lam cho nhug dieu thay giag tro nen de hieu, de tiep thu voi cac e. Nhug viec can thauc hien:
– XD ro muc tieu bai day
– Thiet ke tot viec trih bay
– Huog dan ro cak lam tug buoc
– giag giai tug noi đừng thog tin theo tinh do thjk hop
– đừng nhug vj du cu the da dag, dac trug
– su đừng ngon ngu chuan muc, giog noi loi cuon,tak fog lih hoat,thai do chan thah
– nam vug tam li hs nghe giag
– bam sat chu de trog tam
_ day hoc voi toc do fu hop
– dah time fu hopcho viec thuc hah luyen tap
– thò bao cho hs ro rag luc thay doi ve hnh thuc giag giai, pp gag day
– luon tim hieu xem hs co hieu k?
+ Chuan bj loi giag
– xdinh dieu can giag
– nghjen cuu chu de can giag. Tim va lua chon y chih, sap xep theo 1trat tu logic, tu de den kho.
– can ktra xem da nam chac kien thuc can giag chua.
– ghi ra giay cac buo’c chu yeu cua bạ giag
+ Trinh bay loi giag
– Đừng o vj tri ma tat ca hs co the nhjn roiGV
– Bao quat được all hs bag cak đừng trc mat toan the hs
– nen giag tu de den kho
– nen co ngu dieu sinh dog, loi cuon,fu hop voi nd
– quan tam su dung ngon ngu fu hop voi tug trih do hs
B, Biet bat dau bao hoc
+ chi bat dau khi moi hs da thuc su on dih va tap trug chu y
+ GV nen bat dau bai hoc bag cak thu hut suu chu y cua hs
C, biet cack ket thuc bạ hoc
– lap ke hoak ket thuc bai hoc
– cac cak ket thuc bai hoc
+ nhac lai nhug diem chu yeu cua bạ hc
+ dah gia: gv nxet ve viec hoc tap cua hs
D, Biet dat cau hoi va nhan xet cau tra loi cua hs
– lap va dat cau hoi
– quy trih dat cau hoi:
* GV dat cau hoi =>hs suy nghj => hs fat bieu => gv goi hs fat bieu =>ca lop nghe cau tra loi => gv nxet, yeu cau hs bo sug
E, Biet chon pp day hoc thjk hop
F, Biet to chuc, van lop hoc theo cac hjh thuc # nhau de loi cuon hs hoc tap
– to chuc hoc theo nho’m
– hoc ca nhan
– hoc ca lop

Đề nghị cả nhà bổ sung vào phần để lại phản hồi nhé !!

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: