Cac ki nang can co de chuan bi 1giao a’n to’t( mon nghjep vu su fam)

* Kha nang lua chon tai lieu:
– phai lua chon tai lieu sao cho phu hop voi muc dich cua tiet day va nd cua bai hoc.
– Tai lieu gom co: SGK, SGV, sach tham khao cua NXBGD, sach thiet’ ke’ cua NXB khac’, STK cua cac tac’ gia noi tieng’.
– Lua chon tai lieu cho mot tiet day bjh thuong se uu tien cho SGK, SGV, sach thiet’ ke cua NXBGD.
– Lua chon tai lieu cho 1tiet day, boi duong hsg se uu tien cho sach’ chuyen de cua cac tac gia co uy tin’, dah tieng.
* KN phan tich’ tai lieu:
– Khi da lua chon dc tai lieu se tien hah nghien cuu, doc tai lieu.
Sau khi doc tai lieu se tien hah ghi chep’ va phan tich tai lieu de nam’ dc nhug nd co ban? va hieu sau sac’, tuong tan nhug dau hieu dac thu`, cau’ truc ben trong cua tai lieu.
Biet lua chon dung’ nd va xac djh dc trong tam cua bai de tu do biet day ntn cho phu hop.
Tong hop cac kien thuc da phan tich dc.
* KN xac djh muc tieu bai day.
– De xac djh dc muc tieu bai day, can phai nam dc muc tieu chug cua TH va phan mon.
– Phai xac djh dc noi dug, kien thuc bai hoc, xac djh phuog phap, phuog tien day hoc…
– Can dua ra cho hs muc tieu ro rang ve ca 3mat:
+ kien thuc
+ ki nang
+ Thai’ do
Muc tieu phai gan voi thuc tien, phai co tih nang dog, phat trien dc hs. Phai can cu’ vao doi tuog hs, dieu kien co so vat chat, trag thiet bj.
* KN thiet ke cac hd cua hs trog tiet hoc.
– De thiet ke duoc cac hoat dong cua tiet day, can nam vug dc quy trih len lop va thoi luog cua tiet day, nhug quy djh chug cho tug hoat dong de sap xep cac hd sao cho phu hop, dung voi tien trih va thoi jan theo quy djh.
– Cac hd phai dat dc muc tieu vao bai hoc de cug co kien thuc, ren luyen ki nang va hjh thah thai do cho hs.
– Cac hd can dc sap xep mot cach hop ly’, can co nhug thu thuat de chuyen tiep tu hd nay sang hd kia cho ljh hoat, hop logic.
– Hjh dug truoc su viec dien ra, cac tjh huog co the xay ra khi tien hah va bien phap giai quyet tjh huog do sao cho phu hop voi tam ly hoc va giao’ duc hoc.

Sorry vi post hơi muộn !!

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

2 responses

  1. phai xem lai de cuong thoi. mon gnhiep vu su pham chang dau ra dau.

    1. Thật khó cho bọn a khi đi xin, ng ta cho! Bgio không trúng thì bọn e trak bon a được chứ bọn a “chửi” giáo viên ah!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: