Nhiem vu quyen han cua ban dai dien cha me hoc sinh.

Nhiem vu va quyen cua ban dai dien cha me hoc sinh:
* Nhiem vu:
• Phoi hop cug giao vien chu nhjem thuc hien cac hoat dog giao duc cua hs
• Chuan bj cac cuoc hop cha me hoc sinh dau nam hoc.
• Tham gia giao duc dao duc cho hoc sinh, boi duog, khuyen khik hs gioi, giup do hoc sih yeu kem. Van dog hoc sinh da bo hoc tiep tuc tro lai hoc tap, giup do hs ngheo co hoan canh kho khan, hs khuyet tat tan tat.
* Quyen han
• Quyet dinh viec trieu tap cac cuoc hop cha me hs theo quy dinh tai dieu 10 cua dieu le nay sau khi tho’g nha’t voi gv chu nhjem lop
• To chuc lay y kien cha me hs cua lop ve bien fap quan li giao duc hoc sinh de kien nghj cu the voi giv chu nhjem lop, gv bo mon ve bien fap nag cao chat luog giao duc dao duc, chat luog day hoc.
• Phoi hop thuc hien cac hoat dog ngoai gio len lop, giao ductruyen thog, hoat dog van hoa- van nghe- the duc the thao de thuc hien muc tieu giao ductoan dien cho hoc sinh sau khi tho’g nha’t voi giao vien chu nhiem.

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: