Noi dung cua hjnh thuc hoat dog theo chu diem?

Noi dung cua hinh thuc sinh hoat theo chu diem:
+ Noi dung gom cac cac chu diem fu hop voi hoc sinh tieu hoc nhu:
• Chu d? : Truyen thog nha truog
* Yeu cau gd: gd su hieu biet ve trak nhjem cua ng hs voi truyen thog nha trg
– ren luyen ne nep, thoi quen tot
– boi duog t/cam, thai do voi trg lop
* Cac hjh thuc:
– Dượt đội hih doi ngu Khai giag
– Le khai gig nam hoc
– Hoc tap noi quy nha trg
– On cac bạ hat da được hoc
– Tim hjeu n/vu chj tieu nam hoc moi…
• Chu diem: Kinh yeu thay co ( Thag 11)
* Yeu cau giao duc:
– nhan thuc được cog lao cua thay co
– gd t/cam ton trog, kih yeu biet on thay co
– the hien log biet on thog qua hoc tap, van nghe
* cac hjh thuc hoat dog:
– fat dog fog trao thj dua thag hoc tot
– ra bao tuog ve ngay 20
– Le ki niem ngay teacher
• Chu diem 3: Yeu dat nc ( thag 12)
* Yeu cau
– gd truyen thog dan toc, su giau dep cua que huog
– gd thai do ton trog nhug chjen cog, chjen si quern mjh vi tq
* Cac hjh thuc
– tim hieu cah dep que huog
– suu tam trah anh ve bo doi, que huog, dat nc
– ca hat
– sinh hoat tap the 22/12
• Chu diem : Giu gin truyen thog van hoa dan toc( t1-t2)
* Yeu cau gd
– gd hieu biet ve truyen thog van hoa dan toc dia fuog
– gduc y thuc bao ve, fat huy truyen thog cho cac e
– boi duog giao tiep ug xu
* Hjh thuc:
– Thi net dep tuoi tho
– tham vien bao tag hoac dj tjkl ik su dia fuog
• Chu diem: Yeu quy me va co giao( thag 3)
* Yeu cau giao duc:
– hieu y nghia ngay 8-3
– giao duc cho hs log kih trog, quy men me va co giao
– biet cak the hien su quy trog ng fu nu Viet Nam
* Hjh thuc hoat dog
– phat dog fog trao thi dua lap thah tik chao mug quoc te fu nu
– Ra bao tuog ngay QT Female, ca hat ve me va co
– To chuc ki niem ngay Qte fu nu
• Chu diem 6: Bac Ho kinh yeu( thag 5)
* yeu cau gd:
– gd hs hieu biet ve Bac Ho, ve Doi thjeu nien tien fog HCM
– gd hs log kih yeu bac ho, biet on Bac
* cac hjh thuc
– fat dog thj dua hoc tap, lap thah tik dag len Bac
– To chuc “Hai hoa dan chu” fuc vu on tap cuoi nam
– Ca mua ve Bac ho
– Tim hieu truyen thog Doi
– Dai hoi chau ngoan Bac ho
– Chuan bj ke hoak hdog he.

http://www.waterking90.worpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: